ANUNŢ

     privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului vacant, a funcţiei contractuale de execuţie, de inspector specialitate, gradul profesional debutant din cadrul SERVICIULUI JUDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILOR SI A ACTIVITATILOR DE SALUBRIZARE GORJ, Compartimentul de Coordonare a Activității de Gestionare a Deșeurilor zona Sud concurs ce se va desfăşura în data de 09.03.2020.

      Comisia de concurs constituită în baza Dispoziţiei Directorului Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj nr. 29 din 10.02.2020 în urma selectării dosarelor de concurs la concursul de ocupare a postului vacant, a funcţiei contractuale de execuţie, de inspector specialitate, gradul profesional debutant din cadrul SERVICIULUI JUDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILOR SI A ACTIVITATILOR DE SALUBRIZARE GORJ, Compartimentul de Coordonare a Activității de Gestionare a Deșeurilor zona Sud comunică următoarele rezultate:

 

Nr. CrtNumele și Prenumele candidatuluiNumărul si data înregistrării dosaruluiADMIS/

RESPINS

Observații
1BECHERU ELENA LAURA147/19.02.2020ADMIS
2CATRINOIU NEBANCEA NICOLETA156/21.02.2020ADMIS
3ORBEȚU COSTINEL-CRISTIAN157/21.02.2020ADMIS
4GROZA OCTAVIAN162/24.02.2020RESPINSNu îndeplinește condiția de studii necesară exercitării functiei: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ingineriei mediului/protecția mediului
5MANDA VICTORIA NICOLETA165/25.02.2020ADMIS
6COICULESCU MIHAELA166/25.02.2020ADMIS
7MARIN OANA ANDREEA167/25.02.2020ADMIS
8MARIA MARIA173/26.02.2020ADMIS
9FÎLFAN GHEORGHE174/26.02.2020ADMIS
10POPESCU CONTANTIN175/26.02.2020ADMIS
11MIHART MIHAELA-OLIVIA181/26.02.2020RESPINSNu îndeplinește condiția de studii necesară exercitării functiei: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ingineriei mediului/protecția mediului
12BOTĂNEL ELISA MIHAELA182/27.02.2020ADMIS
13ROGOZ ALEXANDRA IULIANA184/27.02.2020ADMIS
14GEANĂ MĂDĂLIN CRISTIAN185/28.02.2020ADMIS
15BĂRĂGAN ALEXANDRA IRINA186/28.02.2020ADMIS
16COȘLEBA  ANDREEA  GEORGIANA187/28.02.2020ADMIS
17PĂUNA  ADRIANA  MĂDĂLINA189/28.02.2020ADMIS
18TOBĂ  CRISTIAN  ANTON191/28.02.2020ADMIS
19IMOȘANU  ALEXANDRA  MARIA192/28.02.2020ADMIS

Concursul urmează a se desfăşura în data de 9 martie 2020, ora 11,00 în sala A (sala Maură) etajul 1 din din cadrul Instituției Prefectului- Județul Gorj (Prefectura Gorj), iar proba interviu, se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, comunicată ulterior.

Eventualele contestaţii se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

Secretar comisie,

Dănescu Cristian