SERVICIUL JUDEŢEAN DE GESTIONARE A DEŞEURILOR

ŞI A ACTIVITĂŢILOR DE SALUBRIZARE GORJ

Comisia de concurs

Nr. 219 din 09.03.2019

ANUNŢ

 Privind punctajul şi  rezultatul obţinut  la  PROBA SCRISĂ de către candidații participanți la concursul de ocupare a funcţiei contractuale de execuţie de Inspector de specialitate, gradul profesional debutant, la Compartimentul de Coordonare a Activităţii de Gestionare a Deșeurilor zona Sud din data de 09.03.2020

    Azi, 09.03.2020 s-a desfăşurat PROBA SCRISĂ la concursul de ocupare a funcţiei contractuală de execuţie de Inspector de specialitate, gradul profesional debutant, la Compartimentul de Coordonare a Activităţii de Gestionare a Deșeurilor zona Sud, din cadrul Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj, organizarea şi desfăşurarea concursului făcându-se cu respectarea prevederilor legale.

     Rezultatul la PROBA SCRISĂ  este urmatorul:

Nr.

Crt.

Numele și prenumelePunctaj obținutADMIS/RESPINS
1BĂRĂGAN ALEXANDRA IRINA34,33Respins
2MANDA VICTORIA NICOLETA26,66Respins
3COȘLEBA ANDREEA GEORGIANA14,33Respins
4IMOȘANU ALEXANDRA MARIA12,33Respins
5BECHERU ELENA LAURA7,66Respins
6FÎLFAN GHEORGHE7,33Respins
7MARIA MARIA6,66Respins
8CATRINOIU NEBANCEA NICOLETA3,33Respins
9MARIN OANA ANDREEA1,00Respins

 Proba interviu nu se va mai desfăşura .

Eventualele contestaţii se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.

 Comisia de concurs:

             1.Borugă Sandu-Ovidiu –Șef serviciu- Președinte comisie

             2. Bistreanu Ion Sorin – Inspector specialitate IA- membru comisie

              3. Bălănescu Vică – – Inspector specialitate IA- membru comisie

Secretar comisie,

Dănescu Cristian