SERVICIUL JUDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILOR
SI A ACTIVITATILOR DE SALUBRIZARE GORJ

COMISIA DE CONCURS

Nr. 388 din 16.07.2021

                                          

ANUNŢ

privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului vacant, a funcţiei contractuale de execuţie, de inspector de specialitate, gradul profesional II din cadrul SERVICIULUI JUDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILOR SI A ACTIVITATILOR DE SALUBRIZARE GORJ, Serviciul de Salubrizare, concurs ce se va desfăşura în data de 23.07.2021

Comisia de concurs constituită în baza Dispoziţiei Directorului Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj nr. 33 din 29.06.2021, în urma selectării dosarelor de concurs la concursul de ocupare a postului vacant, a funcţiei contractuale de execuţie, de inspector de specialitate, gradul profesional II din cadrul SERVICIULUI JUDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILOR SI A ACTIVITATILOR DE SALUBRIZARE GORJ, Serviciul de Salubrizare, comunică următoarele rezultate:

Nr. CrtNumărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiData înregistrării dosaruluiADMIS/

RESPINS

Observații
136808.07.2021ADMIS
236909.07.2021ADMIS

Concursul urmează a se desfăşura în data de 23 iulie 2021, ora 09ºº în sala D din cadrul Consiliului Județean Gorj, etaj 2, iar proba interviu, se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, comunicată ulterior.

Eventualele contestaţii se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.