Comisia de soluționarea contestațiilor constituită în baza Dispoziției Directorului Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj nr. 33 din 29.06.2021, în urma soluționării contestației la dosarele pentru concursul de ocupare a postului vacant, a funcției contractuale de execuție, de inspector de specialitate, gradul profesional debutant din cadrul SERVICIULUI JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ȘI A ACTIVITĂȚILOR DE SALUBRIZARE GORJ, Serviciul de Gestionare a Deșeurilor comunică următoarele rezultate:

 

 

 

Nr. crtNumărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiData înregistrării dosaruluiADMIS/

RESPINS

Observații
1.35205.07.2021ADMIS
2.35305.07.2021ADMIS
3.35706.07.2021ADMIS
4.35807.07.2021ADMIS
5.36007.07.2021ADMIS
6.36207.07.2021ADMIS
7.36508.07.2021ADMIS
8.37612.07.2021ADMIS
9.37813.07.2021ADMIS
10.38013.07.2021ADMIS
11.38113.07.2021ADMIS
12.38414.07.2021ADMIS
13.38514.07.2021ADMIS

 

 

 

 

Concursul urmează a se desfășura în data de 23 iulie 2021, ora 09ºº în sala A (sala Maură) etajul 1 din cadrul Instituției Prefectului – Județul Gorj (Prefectura Gorj), iar proba interviu, se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, comunicată ulterior.

 

 

 

 

 

 

Secretar comisie,

Vintilă Mirela ______________