Azi, 23.07.2021 s-a desfăşurat PROBA SCRISĂ a concursului de ocupare în funcţiile contractuale  de execuție, vacantă, de inspector de specialitate, gradul profesional II, Serviciul de Salubrizare, din cadrul Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj, organizarea şi desfăşurarea concursului făcându-se cu respectarea prevederilor legale.

La PROBA SCRISĂ  nu s-a prezentat nici un candidat

 

 

Nr. curentNumărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiPrezent/ Absent
   1.368Absent
   2.369Absent

 

 

 

                  Interviul  nu se va mai desfăşura.

 

 

 

 

 

 

 

Secretar comisie,

Hobeanu Marinela Delia _____________