SERVICIUL JUDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILOR
SI A ACTIVITATILOR DE SALUBRIZARE GORJ

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

Nr. 429 din 27.07.2021

 

                                        

ANUNŢ

privind suspendare concursului pentru ocuparea postului vacant, a funcţiei contractuale de execuţie, inspector de specialitate, gradul profesional debutant din cadrul SERVICIULUI JUDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILOR SI A ACTIVITATILOR DE SALUBRIZARE GORJ, Serviciul de Gestionare a Deșeurilor concurs ce s-a desfăşurat în data de 23.07.2021

   Comisia de soluționarea contestațiilor constituită în baza Dispoziţiei Directorului Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj nr. 33 din 29.06.2021, în urma soluționării contestației la dosarele pentru concursul de ocupare a postului vacant, a funcţiei contractuale de execuţie, de inspector de specialitate, gradul profesional debutant din cadrul SERVICIULUI JUDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILOR SI A ACTIVITATILOR DE SALUBRIZARE GORJ, Serviciul de Gestionare a Deșeurilor, suspendă concursul din data de 23.07.2021, conform art. 38, alin. 2) din „Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante, corespunzătoare funcțiilor contractuale din aparatul de specialitate și aparatul permanent de lucru ale Consiliului Județean Gorj, precum și instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Gorj″, întrucât se constată nerespectarea prevedrilor legale privind organizarea și desfășurare concursului.

Procedura de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a postului vacant, a funcţiei contractuale de execuţie, de inspector de specialitate, gradul profesional debutant din cadrul SERVICIULUI JUDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILOR SI A ACTIVITATILOR DE SALUBRIZARE GORJ, Serviciul de Gestionare a Deșeurilor, se va relua la o dată ce va fi stabilită ulterior.

 

                                                                                           Data şi ora afişării anunţului:

                                                                                                       27.07.2021, ora 1715

 

Secretar comisie,

Vintilă Mirela ______________