DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR GORJ

COMISIA DE CONCURS

Nr.447din 25.05.2022

 

ANUNŢ

 

privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului vacant, a funcției contractuale de execuție, inspector de specialitate, gradul profesional I din cadrul DIRECȚIEI JUDEȚENE DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR GORJ, Compartimentul pentru protecția animalelor aflate în pericol concurs ce se va desfășura în data de 14.06.2022

 

Comisia de concurs constituită în baza Dispoziției Directorului Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj nr. 21/04.05.2022, în urma selectării dosarelor la concursul de ocupare a postului vacant, a funcției contractuale de execuție, de inspector de specialitate, gradul profesional I din cadrul DIRECȚIEI JUDEȚENE DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR GORJ, Compartimentul pentru protecția animalelor aflate în pericol, comunică următoarele rezultate:

 

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiData înregistrării dosaruluiADMIS/

RESPINS

Observații
141819.05.2022ADMIS

 

Concursul urmează a se desfășura în data de 14 iunie 2022, începând cu ora 10,00 în sala D – Consiliul Județean Gorj, etajul 2, la Instituția Prefectului – Județul Gorj (Prefectura Gorj), iar proba interviu, se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, comunicată ulterior.

 

Eventualele contestații se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor la sediul instituției, cam. 244.

 

Secretar comisie,

Azi:25.05.2022, ora 8,³°

 Vintilă Mirela