DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR GORJ

 

COMISIA DE CONCURS

Nr.439 din25.05.2022

 

ANUNŢ

privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului vacant, a funcției contractuale de execuție, inspector de specialitate, gradul profesional IA din cadrul DIRECȚIEI JUDEȚENE DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR GORJ, Compartimentul de Management Integrat al Deșeurilor ( Localitățile/Comunele Novaci, Crasna, Săcelu, Mușetești, Bengești – Ciocadia) concurs ce se va desfășura în data de 30.05.2022

 

Comisia de concurs constituită în baza Dispoziției Directorului Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj nr. 19/04.05.2022, în urma selectării dosarelor la concursul de ocupare a postului vacant, a funcției contractuale de execuție, de inspector de specialitate, gradul profesional IA din cadrul DIRECȚIEI JUDEȚENE DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR GORJ, Compartimentul de Management Integrat al Deșeurilor (Localitățile/Comunele Novaci, Crasna, Săcelu, Mușetești, Bengești – Ciocadia)  comunică următoarele rezultate:

 

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiData înregistrării dosaruluiADMIS/

RESPINS

139716.05.2022ADMIS
241719.05.2022ADMIS
342020.05.2022ADMIS
442120.05.2022ADMIS
542520.05.2022RESPINS

 

Candidații declarați ,,ADMIS” vor participa la proba scrisă a concursului ce urmează a se desfășura în data de 30.05.2022, începând cu orele 10°°, sala A ( sala Maură), etajul 1, la Instituția Prefectului – Județul Gorj (Prefectura Gorj) iar proba interviu, se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, comunicată ulterior.

Candidatul declarat ,,RESPINS” nu îndeplinește condițiile de studii conform anunțului de concurs nr. 377 din 05.05.2022 ,,Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite/studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul: științe inginerești /economic/juridic ”.

Eventualele contestații se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor la sediul instituției, cam. 244.

 

Secretar comisie,

Azi:25.05.2022, ora 8,³°

Vintilă Mirela