DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR GORJ

 

COMISIA DE CONCURS

Nr. 443 din 25.05.2022

                              

ANUNŢ

privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului vacant, a funcției contractuale de execuție, inspector de specialitate, gradul profesional II din cadrul DIRECȚIEI JUDEȚENE DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR GORJ, Compartimentul de Management Integrat al Deșeurilor (Comunele Stejari, Logrești, Berlești, Bustuchin, Licurici ) concurs ce se va desfășura în data de 30.05.2022

 

Comisia de concurs constituită în baza Dispoziției Directorului Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj nr. 19/04.05.2022, în urma selectării dosarelor la concursul de ocupare a postului vacant, a funcției contractuale de execuție, de inspector de specialitate, gradul profesional II din cadrul DIRECȚIEI JUDEȚENE DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR GORJ, Compartimentul de Management Integrat al  (Comunele Stejari, Logrești, Berlești, Bustuchin, Licurici ), comunică următoarele rezultate:

 

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiData înregistrării dosaruluiADMIS/

RESPINS

139313.05.2022RESPINS
240117.05.2022ADMIS
340418.05.2022RESPINS
441219.05.2022RESPINS
542620.05.2022ADMIS

  

Candidații declarați ,,ADMIS” vor participa la proba scrisă a concursului ce urmează a se desfășura în data de 30.05.2022, începând cu orele 10°°, sala A ( sala Maură), etajul 1, la Instituția Prefectului – Județul Gorj (Prefectura Gorj)iar proba interviu, se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, comunicată ulterior.

 

Candidații declarați ,,RESPINS” nu îndeplinesc condițiile de vechime conform anunțului de concurs nr. 377 din 05.05.2022 ,, Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției  – minimum 1 an .

 

Eventualele contestații se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecţiei dosarelor la sediul instituției, cam. 244.

 

Secretar comisie,

Azi:25.05.2022, ora 8,³°

Vintilă Mirela