ComisiA de concurs

Nr. 477 din  06.06. 2022

 

 

ANUNŢ

 

Privind punctajul și rezultatul obținut  la  PROBA SCRISĂ de către candidații

participanți la concursul de ocupare în funcției contractuale de execuție vacantă, de inspector de specialitate, gradul profesional I – Compartimentul pentru protecția animalelor aflate în pericol din cadrul Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj

 

Azi, 6 iunie 2022 s-a desfășurat PROBA SCRISĂ a concursului de ocupare în funcției contractuale  de execuție, vacantă, de inspector de specialitate, gradul profesional I – Compartimentul pentru protecția animalelor aflate în pericol din cadrul Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj, organizarea și desfășurarea concursului făcându-se cu respectarea prevederilor legale.

 

Rezultatul la  PROBA SCRISĂ este următorul:

 

 

 

 

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiPunctajul obținutAdmis\ Respins
1.38732,00RESPINS
2.40211,00RESPINS

 

 

 

În urma rezultatelor obținute, PROBA INTERVIU, nu se va mai susține.

 

Comisia de concurs:

  1. Borugă Sandu Ovidiu – Director adjunct – președinte comisie________
  2. Bistreanu Ion Sorin– Inspector de specialitate – membru comisie__________
  3. Zarescu Mirela – Consilier juridic –  membru comisie______________

 

 

 

 

                                                                          Secretar comisie,     

                                                                           Azi: 06.06.2022, ora 16,⁴°                      

                                                                                          Vintilă Mirela ______________