Comisia de CONCURS

Nr. _495_ din 15.06.2022

 

ANUNŢ

 

 

Privind punctajul și  rezultatul obținut  la  PROBA INTERVIU de către candidatul

participant la concursul de ocupare al funcției contractuale de execuție, vacantă, de inspector de specialitate, gradul profesional I, din cadrul Compartimentul pentru protecția animalelor aflate în pericol din data de 15 iunie 2022

 

 

Azi, 15 iunie 2022 s-a desfășurat PROBA INTERVIU a concursului de ocupare al funcției contractuale de execuție, vacantă, de inspector de specialitate, gradul profesional I, din cadrul  Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj .

Concursul de ocupare a postului vacant, a funcției contractuale de execuție de inspector de specialitate, gradul profesional I, se organizează cu respectarea prevederile  din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 876/2014 pentru aprobarea unor reglementări proprii cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor și examenelor de ocupare a posturilor contractuale vacante sau temporar vacante și de promovare, precum și a procedurii de evaluare a personalului contractual din aparatul de specialitate și aparatul permanent de lucru ale Consiliului Județean Gorj, precum și din instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Gorj.

La PROBA INTERVIU , candidatul participant la această probă au obținut următoarele punctaje:

 

 

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiPunctajul obținutAdmis\ Respins
1.41872,00ADMIS

 

Candidatul nemulţumit de punctajele obținute poate face contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor probei interviu, respectiv până la data de 16.06.2022, ora 14ºº la Compartimentul resurse umane și relații publice, secretariat – administrativ, camera 244.                                                     

Comisia de concurs:

  1. Borugă Sandu Ovidiu – Director adjunct – președinte comisie________
  2. Tănăsescu Damian – Consilier superior membru comisie_____________
  3. Rădulea Mihaela Sorina – Consilier superior membru comisie_____________

 

                                                                                     Data și ora afișării anunțului:

                                                                                            15.06.2022, ora 13ºº

                                                                                      Secretar comisie,                                                       

                                                                                                                         Vintilă Mirela ______________