Comisia de concurs

Nr.543 din 24.06.2022

 

 

 

 

ANUNȚ

privind reluarea procedurii de concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, gradul profesional debutant, la Compartimentul de Management Integrat al Deșeurilor din cadrul Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj în data de 04.07.2022

 

 

 

 

Se reia procedura de ocupare a postului vacant de inspector de specialitate, gradul profesional debutant, suspendat prin anunțul 429 din 27.07.2021, de la momentul la care aceasta a fost suspendată, respectiv susținerea PROBEI INTERVIU după următorul calendar de desfășurare:

  • Susținerea probei interviu în data de 04 iulie 2022, începând cu orele 10°° la sediul Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj, str. Victoriei, nr. 4, sala D, etajul 2 – Consiliul Județean Gorj.
  • Afișarea rezultatului probei interviu:04.07.2022.
  • Depunerea eventualelor contestații: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului respectiv 05.07.2022.
  • Soluționarea contestațiilor :06.07.2022.
  • Afișarea rezultatelor finale la proba interviu( după soluționarea contestațiilor):06.07.2022

 

Comisia de concurs:

  1. Dobrescu Ioana Monica – președinte comisie________
  2. Bălănescu Vică membru comisie_____________
  3. Voiculescu Mariana membru comisie____________

                                                                                     Data și ora afișării anunțului:

                                                                                     24.06.2022, ora 13³º

                                                                                      Secretar comisie,                                                       

                                                                                                                         Vintilă Mirela    ______________