COMISIA DE CONCURS

Nr. 618 din 11.07.2022

 

 

 

 

                                         

ANUNȚ

privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului vacant, a funcției contractuale de execuție, inspector de specialitate, gradul profesional I din cadrul DIRECȚIEI JUDEȚENE DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR GORJ, Compartimentul pentru protecția animalelor aflate în pericol, concurs ce se va desfășura în data de  25.07.2022

 

Comisia de concurs constituită în baza Dispoziția Directorului Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj nr. 24/05.07.2022, în urma selectării dosarelor la concursul de ocupare a postului vacant, a funcției contractuale de execuție, de inspector de specialitate, gradul profesional I din cadrul DIRECȚIEI JUDEȚENE DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR GORJ, Compartimentul pentru protecția animalelor aflate în pericol, comunică următoarele rezultate:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiData înregistrării dosaruluiADMIS/

RESPINS

Observații
1.56430.06.2022RESPINSNu îndeplinește condițiile de participare (nu are vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției) – minimum 4 ani
2.58305.07.2022ADMIS
3.59506.07.2022ADMIS

Concursul urmează a se desfășura în data de 25 iulie 2022, începând cu orele 10°°, sala D, etaj 2 – Consiliul Județean Gorj – la Instituția Prefectului – Județul Gorj (Prefectura Gorj) iar proba interviu, se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, comunicată ulterior.

Eventualele contestații se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv 13 iulie 2022, ora 16°°.

 

                                                                                                      Secretar comisie,

                                                                                                                Imoșanu Elena Daniela   

                                                                                                          Azi:11.07.2022, ora 15³°