COMISIA DE CONCURS

Nr. 622  din 11.07.2022

ANUNŢ

privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului vacant, a funcției contractuale de execuție, inspector de specialitate, gradul profesional IA din cadrul DIRECȚIEI JUDEȚENE DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR GORJ, Compartimentul de Management Integrat al Deșeurilor ( Localitățile/Comunele Novaci, Crasna, Săcelu, Mușetești, Bengești – Ciocadia) concurs ce se va desfășura în data de 15.07.2022

 

Comisia de concurs constituită în baza Dispoziția Directorului Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj nr. 23/22.06.2022, în urma selectării dosarelor la concursul de ocupare a postului vacant, a funcției contractuale de execuție, de inspector de specialitate, gradul profesional IA din cadrul DIRECȚIEI JUDEȚENE DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR GORJ, Compartimentul de Management Integrat al Deșeurilor (Localitățile/Comunele Novaci, Crasna, Săcelu, Mușetești, Bengești – Ciocadia)  comunică următoarele rezultate:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiData înregistrării dosaruluiADMIS/

RESPINS

Observații
158205.07.2022ADMIS
258405.07.2022ADMIS

 

Concursul urmează a se desfășura în data de 15 iulie 2022 începând cu orele 10°°, sala A ( sala Maură), etajul 1, la Instituția Prefectului – Județul Gorj (Prefectura Gorj) iar proba interviu, se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, comunicată ulterior.

Eventualele contestații se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv 13 iulie 2022, ora 16°°.

                  

 

 

 

                                                                                                      Secretar comisie,

                                                                                            Azi:11.07.2022, ora 15,³°

                                                                                   Vintilă Mirela ______________