Anunț privind rezultatul obținut la proba scrisă de către candidații participanți la concursul de ocupare a funcției contractuală de execuție vacantă, de inspector de specialitate, gradul profesional I din 25.07.2022

Anunt Rez Prob Scrisa 20220725 16294321