Comisia de concurs

Nr. 701 din  03.08.2022

ANUNŢ

Privind punctajul și rezultatul obținut  la  PROBA SCRISĂ de către candidatul

participant la concursul de ocupare a funcției contractuale de conducere, vacantă, de director adjunct, gradul II – Compartimentul pentru prevenirea, reducerea generării deșeurilor și gospodărirea localităților și Compartimentul pentru protecția animalelor aflate în pericol din cadrul Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj.

 

Azi, 3 august 2022 s-a desfășurat PROBA SCRISĂ a concursului de ocupare a funcției contractuale de conducere, vacantă, de director adjunct, gradul II – Compartimentul pentru prevenirea, reducerea generării deșeurilor și gospodărirea localităților și Compartimentul pentru protecția animalelor aflate în pericol din cadrul Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj, organizarea și desfășurarea concursului făcându-se cu respectarea prevederilor legale.

 

Rezultatul la  PROBA SCRISĂ este următorul:

 

 

 

 

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiPunctajul obținutAdmis\ Respins
1.59987,30ADMIS

 

 

Interviul se va desfășura în data de 05.08.2022, ora 10ºº.

 

 

 

Comisia de concurs:

  1. Ștefănescu Sorin Iulian – Director executiv – președinte comisie__________

 

  1. Cimpoieru Cornel – Lucian – Director executiv – membru comisie___________

 

  1. Rădoacă Ramona – Comisar–  membru comisie___________

 

 

 

 

                                                                                Secretar comisie, 

                                                                             Azi: 03.08.2022, ora 15,³°                         

                                                                                          Vintilă Mirela ______________