Comisia de CONCURS

Nr. 715 din 05.08.2022

ANUNŢ

Privind punctajul și  rezultatul obținut  la  PROBA INTERVIU de către candidatul

participant la concursul de ocupare a funcției contractuale de conducere, vacantă, de director adjunct, gradul II, la Compartimentul pentru prevenirea, reducerea generării deșeurilor și gospodărirea localităților și Compartimentul pentru protecția animalelor aflate în pericol din cadrul Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj data de

5 august 2022

 

Azi, 5 august 2022 s-a desfășurat PROBA INTERVIU a concursului de ocupare a funcției contractuale de conducere, vacantă, de director adjunct, gradul II – Compartimentul pentru prevenirea, reducerea generării deșeurilor și gospodărirea localităților și Compartimentul pentru protecția animalelor aflate în pericol din cadrul  Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj .

Concursul de ocupare a postului vacant, a funcției contractuale de conducere, vacantă, de director adjunct, gradul profesional II, din cadrul Compartimentul pentru prevenirea, reducerea generării deșeurilor și gospodărirea localităților și Compartimentul pentru protecția animalelor aflate în pericol, se organizează cu respectarea prevederile din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 876/2014 pentru aprobarea unor reglementări proprii cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor și examenelor de ocupare a posturilor contractuale vacante sau temporar vacante și de promovare, precum și a procedurii de evaluare a personalului contractual din aparatul de specialitate și aparatul permanent de lucru ale Consiliului Județean Gorj, precum și din instituțiile publice subordonate Consiliului Județean Gorj.

La PROBA INTERVIU, candidatul participant la această probă a obținut următorul punctaj:

 

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiPunctajul obținutRezultatul probei

(admis/respins)

1.59996,00ADMIS

 

Candidatul nemulţumit de punctajul obținut poate face contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor probei interviu, respectiv până la data de 08.08.2021, ora 13°º la Compartimentul resurse umane și relații publice, secretariat și administrativ, camera 244.                                                      

Comisia de concurs:

  1. Ștefănescu Sorin Iulian – Director executiv – președinte comisie____________
  2. Cimpoieru Cornel – Lucian – Director executiv – membru comisie____________
  3. Rădoacă Ramona – Comisar– membru comisie___________

 

 

                                                                                    Data și ora afișării anunțului:

                                                                                            05.08.2022, ora 12º°

                                                                   Secretar comisie,                                                      

                                                                                                                   Vintilă Mirela ______________