Comisia de concurs constituită în baza Dispoziția Directorului Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj nr. 37 din 20.10.2022, în urma selectării dosarelor la concursul de ocupare a postului vacant, a funcției contractuale de execuție, de inspector de specialitate, gradul profesional I din cadrul DIRECȚIEI JUDEȚENE DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR GORJ, Compartimentul pentru protecția animalelor aflate în pericol, comunică următoarele rezultate:

 

 

 

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiData înregistrării dosaruluiADMIS/

RESPINS

Observații
196228.10.2022ADMIS
299203.11.2022ADMIS

 

 

Concursul urmează a se desfășura în data de 15 noiembrie 2022, începând cu orele 10°°, sala D, etaj 2 – Consiliul Județean Gorj – la Instituția Prefectului – Județul Gorj (Prefectura Gorj) iar proba interviu, se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, comunicată ulterior.

Eventualele contestații se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv 9 noiembrie 2022, ora 12°°.

 

 

                                                                                                      Secretar comisie,

                                                                                                 Azi:08.11.2022, ora 15,³°

                                                                                                   Imoșanu Elena Daniela