Nr. 1041/17.11.2022

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiPunctaj proba

scrisă

Punctaj proba

interviu

Punctaj

final*

Rezultatul probei

(admis/respins)**

1.96286,2092,0089,10ADMIS

 

*) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și proba interviu.

**) Se trec următoarele mențiuni: ,,Admis” sau ,,Respins”, după caz.                                        

Comisia de concurs:

  1.  ______________ – președinte comisie
  2. ______________ – membru comisie
  3. ______________ – membru comisie

 

 

 

                                                                                      Data și ora afișării anunțului:

                                                                                                 17.11.2022, ora 12:30

                                                                                                     Secretar comisie,                                                       

                                                                                                     ______________