Skip to main content

ANUNȚ privind rezultatele obținute de c

Nr. 1041/17.11.2022 Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final* Rezultatul probei (admis/respins)** 1. 962 86,20 92,00 89,10 ADMIS   *) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și proba interviu. **) Se trec următoarele mențiuni: […]

ANUNŢ Privind punctajul și rezultatul o

Azi, 15 noiembrie 2022 s-a desfășurat PROBA SCRISĂ a concursului de ocupare a funcției contractuale  de execuție, vacantă, de inspector de specialitate, gradul profesional I – Compartimentul pentru protecția animalelor aflate în pericol din cadrul Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj, organizarea și desfășurarea concursului făcându-se cu respectarea prevederilor legale. […]

ANUNŢ privind rezultatele selecției dos

Comisia de concurs constituită în baza Dispoziția Directorului Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj nr. 37 din 20.10.2022, în urma selectării dosarelor la concursul de ocupare a postului vacant, a funcției contractuale de execuție, de inspector de specialitate, gradul profesional I din cadrul DIRECȚIEI JUDEȚENE DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR […]