Skip to main content

ANUNȚ privind rezultatele obținute de c

Nr. 1041/17.11.2022 Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final* Rezultatul probei (admis/respins)** 1. 962 86,20 92,00 89,10 ADMIS   *) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și proba interviu. **) Se trec următoarele mențiuni: […]

ANUNŢ Privind punctajul și rezultatul o

Azi, 15 noiembrie 2022 s-a desfășurat PROBA SCRISĂ a concursului de ocupare a funcției contractuale  de execuție, vacantă, de inspector de specialitate, gradul profesional I – Compartimentul pentru protecția animalelor aflate în pericol din cadrul Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj, organizarea și desfășurarea concursului făcându-se cu respectarea prevederilor legale. […]

CENTRALIZATOR NOMINAL privind rezultat...

Comisia de CONCURS Nr. 716 din 05.08.2022 CENTRALIZATOR  NOMINAL  privind rezultatele obținute de candidat la concursul de ocupare al funcției contractuale de conducere, vacantă, de director adjunct, gradul  II, din cadrul a funcției contractuale de conducere, vacantă, de director adjunct, gradul II – Compartimentul pentru prevenirea, reducerea generării deșeurilor și gospodărirea localităților și Compartimentul pentru […]