Skip to main content

ANUNȚ privind rezultatele obținute de c

Nr. 1041/17.11.2022 Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final* Rezultatul probei (admis/respins)** 1. 962 86,20 92,00 89,10 ADMIS   *) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și proba interviu. **) Se trec următoarele mențiuni: […]

ANUNŢ Privind punctajul și rezultatul o

Azi, 15 noiembrie 2022 s-a desfășurat PROBA SCRISĂ a concursului de ocupare a funcției contractuale  de execuție, vacantă, de inspector de specialitate, gradul profesional I – Compartimentul pentru protecția animalelor aflate în pericol din cadrul Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj, organizarea și desfășurarea concursului făcându-se cu respectarea prevederilor legale. […]

ANUNȚ

ANUNȚ   Direcția Județeană de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj, cu sediul în Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 4, organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi  contractuale de execuție vacante de : inspector de specialitate, gradul profesional I, 2(două) posturi la Compartimentul pentru Protecția Animalelor aflate în pericol, perioadă nedeterminată. Concursul se […]