Skip to main content

ANUNȚ privind rezultatele obținute de c

Nr. 1041/17.11.2022 Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final* Rezultatul probei (admis/respins)** 1. 962 86,20 92,00 89,10 ADMIS   *) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și proba interviu. **) Se trec următoarele mențiuni: […]

ANUNŢ Privind punctajul și rezultatul o

Azi, 15 noiembrie 2022 s-a desfășurat PROBA SCRISĂ a concursului de ocupare a funcției contractuale  de execuție, vacantă, de inspector de specialitate, gradul profesional I – Compartimentul pentru protecția animalelor aflate în pericol din cadrul Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj, organizarea și desfășurarea concursului făcându-se cu respectarea prevederilor legale. […]