Skip to main content

ANUNȚ privind rezultatele obținute de c

Nr. 1041/17.11.2022 Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final* Rezultatul probei (admis/respins)** 1. 962 86,20 92,00 89,10 ADMIS   *) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și proba interviu. **) Se trec următoarele mențiuni: […]