Skip to main content

Anunț

Privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidații
participanți la concursul de ocupare a funcţiei contractuale de execuţie de Inspector de specialitate, gradul profesional debutant, la Compartimentul de Coordonare a Activităţii de Gestionare a Deșeurilor zona Sud din data de 09.03.2020