SERVICIUL JUDEŢEAN DE GESTIONARE A DEŞEURILOR ŞI A ACTIVITĂŢILOR DE SALUBRIZARE GORJ Comisia de concurs Nr. 420 din 26.07.2021   ANUNŢ Privind punctajul şi  rezultatul obţinut  la  PROBA SCRISĂ de către candidații participanți la concursul de ocupare în funcţiilor contractuale de execuție vacantă, de inspector de specialitate, gradul profesional debutant, din cadrul Serviciului de Gestionare […]