Skip to main content

ANUNŢ privind rezultatele selecției dos

Comisia de concurs constituită în baza Dispoziția Directorului Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj nr. 37 din 20.10.2022, în urma selectării dosarelor la concursul de ocupare a postului vacant, a funcției contractuale de execuție, de inspector de specialitate, gradul profesional I din cadrul DIRECȚIEI JUDEȚENE DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR […]

ANUNŢ privind rezultatele selecției do

COMISIA DE CONCURS Nr. 626 din 11.07.2022 ANUNŢ privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului vacant, a funcției contractuale de conducere, director adjunct, gradul II din cadrul DIRECȚIEI JUDEȚENE DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR GORJ – Compartimentul pentru Prevenirea, Reducerea Generării Deșeurilor și Gospodărirea Localităților și Compartimentul […]