Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj este instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică, înființată de Consiliul Județean Gorj, a cărui organizare și funcționare este reglementată prin dispozițiile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

    Sediul Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj este în municipiul Târgu-Jiu, strada Victoriei, nr. 4, judeţul Gorj.

   Scopul Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj îl reprezintă creşterea calităţii vieţii şi a mediului în general, prin realizarea în sistem organizat a coordonării activităţilor de gestionare a deşeurilor şi salubrizare, la nivelul judeţului Gorj.   

   Serviciul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj are în componenţă 2 servicii, conform organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.