Direcția Judeţeană de Management Integrat al Deşeurilor şi Protecția Animalelor Gorj, este o instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică, înființată de Consiliul Județean Gorj, a cărui organizare și funcționare este reglementată prin dispozițiile:

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor,

Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților , republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare,

Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale,

prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și stabilirea unor măsuri organizatorice și,

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


Sediul Direcției Judeţeane de Management Integrat al Deşeurilor şi Protecția Animalelor Gorj este în municipiul Târgu Jiu, Strada Victoriei, numarul 4, camera 243 – 244, județul Gorj.


Scopul Direcției Judeţeane de Management Integrat al Deşeurilor şi Protecția Animalelor Gorj îl reprezintă protecția mediului în genereal, prin realizarea în sistem organizat a coordonării activităților de gestionare a deșeurilor și salubrizare, la nivelul județului Gorj dar și adăpostirea animalelor aflate în pericol pe raza județului Gorj.


Direcția Judeţeană de Management Integrat al Deşeurilor şi Protecția Animalelor Gorj are în componență 5 compartimente, conform organigramei, statutului de funcții și numărul de personal stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


Accesați întregul regulament DJMIDPA aici.