Director: Popa Luis-Ionuț


Șef serviciu Salubrizare: Borugă Sandu-Ovidiu 


Șef serviciu Gestionare Deșeuri: Dobrescu Ioana Monica


Conducerea Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj este  asigurată de un Director, numit şi eliberat din funcţie de către Consiliul Judeţean Gorj, și doi sefi de serviciu.

Directorul răspunde de realizarea atribuţiilor ce-i revin prin prezentul regulament,  precum şi alte atribuţii încredinţate de către Consiliul Judeţean Gorj.

  Directorul îl informează pe Vicepreşedintele căruia i-au fost delegate atribuţii de coordonare şi control a activităţii serviciului, asupra problemelor importante cu care se confruntă serviciul şi prezintă anual sau la cererea acestuia, un raport asupra activităţii desfăşurate.

  Organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Gorj.


Organigrama Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj & Regulament de organizare si funcționare a  Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj


Regulament de ordine interioară


Declarație de avere (2020)


Declarație de avere (2020)


Declarație de avere (2020)