Director: Popa Luis-Ionuț


Director Adjunct: Borugă Sandu-Ovidiu 


Conducerea Direcției Judeţene de Management Integrat al Deşeurilor şi Protecția Animalelor Gorj este asigurată de un Director, numit şi eliberat din funcţie de către Consiliul Judeţean Gorj.

Directorul răspunde de realizarea atribuţiilor ce-i revin prin prezentul regulament, precum şi alte atribuţii încredinţate de către Consiliul Judeţean Gorj.

Directorul îl informează pe Vicepreşedintele căruia i-au fost delegate atribuţii de coordonare şi control a activităţii direcției, asupra problemelor importante cu care se confruntă direcția şi prezintă anual sau la cererea acestuia, un raport asupra activităţii desfăşurate.

Organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcției Judeţene de Management Integrat al Deşeurilor şi Protecția Animalelor Gorj se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Gorj.


ATENȚIE! ACEST SITE SE AFLA ÎN PROCESUL DE ACTUALIZARE

CA URMARE UNELE INFORMAȚII SUNT MAI PUȚIN VALOROASE ÎN PREZENT DECÂT ERAU LA MOMENTUL ÎNCĂRCĂRII LOR

PRECONIZĂM CA ÎN CEL MAI SCURT TIMP POSIBIL INFORMAȚIILE PREZENTE SĂ FIE UTILE ȘI ACTUALE

VĂ MULȚUMIM PENTRU INDULGENȚĂ


Organigrama Direcției Judeţene de Management Integrat al Deşeurilor şi Protecția Animalelor Gorj


Stat de Functii


Hotărârea Consiliului Județean privind DJMIDPA


Regulament de ordine interioară (link in curs de actualizare)


Declarație de avere (2021) (link in curs de actualizare)


Declarație de avere (2020)


Declarație de avere (2020)


Declarație de avere (2020)