ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

ÎN DOMENIUL SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE

„ADIS” GORJ


ADIS Gorj are ca scop realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de salubrizare a localităților, pe baza Planului de Dezvoltare al județului Gorj și furnizarea acestor servicii, sub autoritatea fiecărui membru asociat.