Asociația de dezvoltare intercomunitară în domeniul serviciilor publice de salubrizare „ADIS” Gorj

 

Act constitutiv
Statutul asociației
Regulamentul de organizare și funcționare


Convocare Adunare General Generală 24.10.2012
Hotărârea nr. 10 privind alegerea Președintelui ADIS Gorj


Adunarea Generală din 12.01.2012
Adunarea Generală din 24.05.2011
Adunarea Generală din 19.02.2010
Adunarea Generala din 19.10.2009
Adunarea Generală din 09.07.2009
Adunarea Generală din 03.04.2009
Adunarea Generală din 30.10.2008

ADIS Gorj are ca scop realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de salubrizare a localităților, pe baza Planului de dezvoltare al județului Gorj și furnizarea acestor servicii, sub autoritatea fiecărui membru asociat.