Campanie – concurs, organizată la inițiativa Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare din cadrul Consiliului Județean Gorj

Proiectul – concurs, invită elevii și profesorii din județul Gorj, în cea mai amplă campanie de educație ecologică desfășurată până acum în județ. În cadrul acestei campanii dorim să împărtășim cu elevii și profesorii care ne vor fi parteneri în această campanie, cunoștințele și experiența noastră despre protejarea mediului și mai ales despre colectarea selectivă a deșeurilor.

Proiectul are ca scop încurajarea voluntariatului pentru toate vârstele și tragerea unui semnal de alarmă asupra faptului că – locul celor mai multe dintre deșeuri, nu este la groapa de gunoi, ci la reciclare.

Proiectul se va desfășura în 2 etape, prima se adresează elevilor din mediul urban, iar cea de-a doua se va adresa elevilor din mediul rural.

Sistemul actual de gestionare a deșeurilor în județul Gorj, ca și în majoritatea județelor țării, nu este un sistem integrat care să respecte în totalitate prevederile legislative și să asigure atingerea obiectivelor și țintelor stabilite prin planurile de gestionare a deșeurilor. În prezent nu există în județ, nici o capacitate de tratare a deșeurilor biodegradabile municipale.

În județul Gorj, au fost realizate o serie de investiții (fonduri PHARE și investiții private) în domeniul gestionării deșeurilor, care asigură fundamentul sistemului integrat de management al deșeurilor în prezent; sistemul de colectare selectivă a deșeurilor menajere este relativ extins, însă nu funcţionează la parametrii la care a fost proiectat, deficienţe apar la partea de conștientizare şi cointeresare a populaţiei. În toate orașele a început colectarea selectivă a deşeurilor precum şi în localităţile rurale într-o măsură importantă (aprox.50 de comune), însă gradul de colectare a deșeurilor reciclabile valorificate este in continuare mic.

Pentru a avea cetățeni responsabili în viața comunității, este nevoie ca atitudinile specifice să fie cultivate încă de la vârste fragede, din școală; în prezent ne confruntam cu o lipsă de expertiză în managementul deșeurilor la nivelul factorilor responsabili, precum și cu o lipsă a măsurilor de conștientizare a populației.

În contextul societății actuale, este necesar ca elevii să înțeleagă noțiuni care țin de protecția mediului înconjurător și să conștientizeze implicațiile neglijării acestuia. Practici precum economisirea energiei sau reciclarea, de foarte multe ori nu sunt deprinse din familie și este rolul școlii să intervină pentru a-i determina pe elevi să conștientizeze că fiecare dinte noi poate contribui la ocrotirea mediului înconjurător și chiar a planetei.

De ce acest proiect ,,VIAȚĂ PENTRU MEDIU, VIAȚĂ PENTRU OM’’ ?

Ne propunem ca acest proiect să reprezinte un îndemn și un start pentru acel viitor verde care poate fi construit de o generație de copii educați și conștienți de importanța mediului în care trăiesc iar în același timp să contribuim real la responsabilizarea tinerilor privind protecția mediului înconjurător și să facem ceva concret cu un efect pozitiv pentru generațiile următoare.

Educația și protecția mediului sunt direcții cheie pentru Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj de aceea am decis să demarăm acest proiect nou în 2018, care poate sa reprezinte startul spre realizarea acestor direcții.

 În ce constă proiectul ?

Proiectul va consta într-o competiție destinată școlilor din cele 2 municipii și cele 7 orașe ale județului nostru, cât și în organizarea unor seminarii / workshop-uri de educare și conștientizare a tinerilor, dar nu numai, asupra problematicilor din domeniul protecției mediului și, în special, a colectării selective a deșeurilor.

În cadrul său, unitățile de învățământ implicate în proiect vor organiza trei tipuri de activități:

  1. activități de ecologizare;
  2. colectarea deșeurilor selectiv atât acasă, cât și la școală ( hârtie-carton, PET-uri, doze aluminiu, baterii și acumulatori,inclusiv auto și DEEE-uri)
  3. activități creative (desene, picturi, confecționarea unor materiale/obiecte din deșeurile reciclabile).

Primul pas către acest concurs este să fii de acord, să completezi un formular de participare și apoi să desfășori acțiunile propriu-zise.

Înscrierea în concurs se face pana la data de: 15.03.2018

La sfârșitul concursului, în data de 5 iunie 2018, de Ziua mondială a mediului înconjurător, care se va derula în contextul Anului Centenar, ulterior vor fi acordate mai multe premii, și anume:

  1. premiu – I
  2. 2 premii – II
  3. 3 premii – III
  4. 3 mențiuni

Proiectul este sustinut de Consiliul Județean Gorj și organizat de Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, în parteneriat cu:

Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Agenția de Proteție a Mediului Gorj, Asociația Team for NEXT GENERATION, CCR Rebat RO SRL, CCR Logistics Systems RO SRL, First Recycler S.R.L.

DIRECTOR,

Ing. Sandu-Ovidiu Borugă