Comisia de soluționarea contestațiilor constituită în baza Dispoziției Directorului Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj nr. 33 din 29.06.2021, în urma soluționării contestației la dosarele pentru concursul de ocupare a postului vacant, a funcției contractuale de execuție, de inspector de specialitate, gradul profesional debutant din cadrul SERVICIULUI JUDEȚEAN DE […]