COMISIA DE CONCURS

Nr. 626 din 11.07.2022

ANUNŢ

privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului vacant, a funcției contractuale de conducere, director adjunct, gradul II din cadrul DIRECȚIEI JUDEȚENE DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR GORJ – Compartimentul pentru Prevenirea, Reducerea Generării Deșeurilor și Gospodărirea Localităților și Compartimentul pentru protecția animalelor aflate în pericol concurs ce se va desfășura în data de  3 august 2022

 

 

Comisia de concurs constituită în baza Dispoziția Directorului Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj nr. 25/05.07.2022, în urma selectării dosarelor la concursul de ocupare a postului vacant, a funcției contractuale de conducere, de director adjunct, gradul II din cadrul DIRECȚIEI JUDEȚENE DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR GORJ – Compartimentul pentru Prevenirea, Reducerea Generării Deșeurilor și Gospodărirea Localităților și Compartimentul pentru protecția animalelor aflate în pericol, comunică următoarele rezultate:

 

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiData înregistrării dosaruluiADMIS/

RESPINS

Observații
159907.07.2022ADMIS

 

Concursul urmează a se desfășura în data de 3 august 2022, începând cu ora 10°° în sala  A ( sala Maură), etajul 1, la Instituția Prefectului – Județul Gorj (Prefectura Gorj), iar proba interviu, se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, comunicată ulterior.

Eventualele contestații se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv 13 iulie 2022, ora 16°°.

 

 

                                                                                                      Secretar comisie,

                                                                                                 Azi:11.07.2022, ora 15³°

                                                                              Vintilă Mirela ______________