Comisia de concurs

Nr.645 din 15.07.2022

 

ANUNŢ

Privind punctajul și rezultatul obținut  la  PROBA SCRISĂ de către candidații

participanți la concursul de ocupare a funcției contractuale de execuție vacantă, de inspector de specialitate, gradul profesional IA, IA și II – Compartimentul de Management Integrat al Deșeurilor din cadrul Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj

 

Azi, 15.07.2022 s-a desfășurat PROBA SCRISĂ a concursului de ocupare a funcției contractuale de execuție, vacantă, de inspector de specialitate, gradul profesional IA, IA și II – Compartimentul de Management Integrat al Deșeurilor din cadrul Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj, organizarea și desfășurarea concursului făcându-se cu respectarea prevederilor legale.

Rezultatul la  PROBA SCRISĂ este următorul:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiPunctajul obținutAdmis\ Respins
1.57680,95ADMIS
2.58411,45RESPINS
3.5749,50RESPINS

 

În urma rezultatelor obținute, PROBA INTERVIU, se va mai susține în data de 21.07.2022, ora 10°°.

 

Comisia de concurs:

  1. Borugă Sandu Ovidiu – Director adjunct – președinte comisie________
  2. Bistreanu Ion Sorin– Inspector de specialitate – membru comisie__________
  3. Savu Dan Vasile – Inspector de specialitate – membru comisie______________

 

                                                                           Secretar comisie,      

                                                                         Azi: 15.07.2022, ora  15,³°                 

                                                                                   Vintilă Mirela ______________