COMISIA DE CONCURS

Nr. 624 din 11.07.2022

 ANUNŢ

privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului vacant, a funcției contractuale de execuție, inspector de specialitate, gradul profesional II din cadrul DIRECȚIEI JUDEȚENE DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR GORJ, Compartimentul de Management Integrat al Deșeurilor (Comunele Stejari, Logrești, Berlești, Bustuchin, Licurici ) concurs ce se va desfășura în data de 15.07.2022

 

 

 

Comisia de concurs constituită în baza Dispoziția Directorului Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj nr. 23/22.06.2022, în urma selectării dosarelor la concursul de ocupare a postului vacant, a funcției contractuale de execuție, de inspector de specialitate, gradul profesional II din cadrul DIRECȚIEI JUDEȚENE DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR GORJ, Compartimentul de Management Integrat al  (Comunele Stejari, Logrești, Berlești, Bustuchin, Licurici ), comunică următoarele rezultate:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiData înregistrării dosaruluiADMIS/

RESPINS

Observații
1.57604.07.2022ADMIS
2.59606.07.2022ADMIS
3.60007.07.2022RESPINSNu îndeplinește condițiile se vechime în studii – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției  – minimum 1 an

 

Concursul urmează a se desfășura în data de 15 iulie 2022, începând cu orele 10°°, sala A ( sala Maură), etajul 1, la Instituția Prefectului – Județul Gorj (Prefectura Gorj) iar proba interviu, se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, comunicată ulterior.

Eventualele contestații se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv 13 iulie 2022, ora 16°°.

                 

                                                                                                      Secretar comisie,

                                                                                                 Azi:11.07.2022, ora 15,³°

                                                                                   Vintilă Mirela ______________