Comisia de CONCURS

Nr. 662 din 21.07.2022

 

CENTRALIZATOR  NOMINAL

privind rezultatele obținute de candidat la concursul de

 ocupare al funcției contractuale de execuție, vacantă, de inspector de specialitate, gradul profesional II, din cadrul Compartimentul de Management Integrat al Deșeurilor din data de 21 iulie 2022

 

 

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiPunctaj proba

scrisă

Punctaj proba

interviu

Punctaj

final*

Rezultatul probei

(admis/respins)**

1.57680,9591,5086,225ADMIS

 

*) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și proba interviu.

  **) Se trec următoarele mențiuni: ,,Admis” sau ,,Respins”, după caz.

           

 

 

                                                           

Comisia de concurs:

  1. Borugă Sandu Ovidiu – Director adjunct – președinte comisie__________
  2. Bistreanu Ion Sorin– Inspector de specialitate – membru comisie___________
  3. Savu Dan Vasile – Inspector de specialitate – membru comisie______________

 

 

 

 

 

                                                                                           Data și ora afișării anunțului:

                                                                                            21.07.2022, ora 13º°

                                                                                 Secretar comisie,                                                       

                                                                                                                   Vintilă Mirela ______________