Comisia de CONCURS

Nr. 716 din 05.08.2022

CENTRALIZATOR  NOMINAL

 privind rezultatele obținute de candidat la concursul de

ocupare al funcției contractuale de conducere, vacantă, de director adjunct, gradul  II, din cadrul a funcției contractuale de conducere, vacantă, de director adjunct, gradul II – Compartimentul pentru prevenirea, reducerea generării deșeurilor și gospodărirea localităților și Compartimentul pentru protecția animalelor aflate în pericol din cadrul  Direcției Județene de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj .

 

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs al candidatuluiPunctaj proba

scrisă

Punctaj proba

interviu

Punctaj

final*

Rezultatul probei

(admis/respins)**

1.59987,309691,65ADMIS

 

*) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și proba interviu.

                **) Se trec următoarele mențiuni: ,,Admis” sau ,,Respins”, după caz.

           

 

 

                                                           

Comisia de concurs:

  1. Ștefănescu Sorin Iulian – Director executiv – președinte comisie____________
  2. Cimpoieru Cornel – Lucian – Director executiv – membru comisie____________
  3. Rădoacă Ramona – Comisar– membru comisie___________

 

 

 

 

 

                                                                                    Data și ora afișării anunțului:

                                                                                            05.08.2022, ora 12º°

                                                                   Secretar comisie,                                                      

                                                                                                                   Vintilă Mirela ______________