Comisia de concurs Nr. 701 din  03.08.2022 ANUNŢ Privind punctajul și rezultatul obținut  la  PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la concursul de ocupare a funcției contractuale de conducere, vacantă, de director adjunct, gradul II – Compartimentul pentru prevenirea, reducerea generării deșeurilor și gospodărirea localităților și Compartimentul pentru protecția animalelor aflate în pericol din cadrul […]