Skip to main content

Anunț

Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului vacant, a funcţiei contractuale de execuţie, de inspector specialitate, gradul profesional debutant din cadrul SERVICIULUI JUDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILOR SI A ACTIVITATILOR DE SALUBRIZARE GORJ, Compartimentul de Coordonare a Activității de Gestionare a Deșeurilor zona Sud concurs ce se va desfăşura în data de 09.03.2020.

Anunț

Serviciul Judeţean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 4, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de inspector de specialitate, gradul profesional debutant la Compartimentul de coordonare a activităţii de gestionare a deșeurilor zona sud, Serviciul de Gestionarea Deșeurilor , pe perioadă nedeterminată.